Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Zaaksvervanging – vervanging van vermogen verkregen onder uitsluitingsclausule (KWEP 2013/4)

LinkedIn
17-12-2013 | Categorie: Literatuur

M.C.J.G. Kathmann LL.M. en E. Sabelis LL.M.

Aan een gift of erfrechtelijke verkrijging (erfstelling, legaat of last) kan door een schenker resp. testateur een uitsluitingsclausule worden verbonden. In het laatste geval bepaalt de testateur in een uiterste wilsbeschikking bijvoorbeeld dat hetgeen van hem wordt verkregen, datgene wat voor de verkrijging in de plaats komt, de vruchten van het verkregene en hetgeen voor de vruchten in de plaatst komt, altijd privé blijft van de verkrijger. De testateur kan aan deze bepaling nog toevoegen dat de uitsluitingsclausule vervalt – goederenrechtelijk dan wel obligatoir – ingeval het (toekomstig) huwelijk van de verkrijger door overlijden van de verkrijger of door overlijden van zijn echtgenote wordt ontbonden. Ingeval van echtscheiding biedt een uitsluitingsclausule de verkrijger uitkomst, omdat hij dan niet met zijn echtgenote hoeft af te rekenen over hetgeen hij van de testateur heeft geërfd of dat moet verdelen.
In dit artikel gaan de auteurs in op de vraag wat de reikwijdte is van datgene wat voor de verkrijging in de plaats komt. Met andere woorden: wanneer is de conclusie dat er met betrekking tot vermogen dat onder een uitsluitingsclausule is verkregen zaaksvervanging optreedt en welke gevolgen heeft dit?

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin