Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Statutaire lock-up en aanbiedings-/prijsbepalingsregelingen als estate planningstools (JBN 2014/1)

LinkedIn
16-01-2014 | Categorie: Literatuur

Mr. M.A.M. van Steensel

Op 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht in werking getreden. Daarmee zijn diverse dwingendrechtelijke bepalingen vervallen of vervangen door regelend recht. Het nieuwe bv-recht geeft daarmee meer ruimte om de statuten af te stemmen op de wensen van de aandeelhouders. Dit biedt niet alleen meer mogelijkheden voor de ondernemingsrechtpraktijk, maar ook voor estate planningsdoeleinden. Op laatstgenoemde mogelijkheden gaat de auteur in dit artikel nader in. Daarbij besteedt hij in het bijzonder aandacht aan de rol die de combinatie van statutaire lock-up, aanbiedings- en prijsbepalingsregelingen kan vervullen bij de fiscale structurering van de overdracht van ondernemingsvermogen naar een volgende generatie.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin