Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Wettelijke rechten in het erfrecht (VFP 2014/1)

LinkedIn
28-01-2014 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. E.R. Helder

Eén van de weinige rechtshandelingen waarvoor geen volmacht kan worden gegeven, betreft het maken van een uiterste wil (bijvoorbeeld een testament). De erflater dient hoogstpersoonlijk te bepalen wie zijn erfgenamen zullen zijn, wie een legaat zullen ontvangen en wat die legaten inhouden, wie executeur zullen zijn, enzovoorts. De wijze van afwikkeling van een nalatenschap kan in hoge mate worden voorgeschreven door de erflater. Voor zover die erflater dat niet kan of niet mag, ligt de afwikkeling grotendeels vast door wettelijke regelingen. De invloed van nabestaanden op de wijze van afwikkelen wordt in beginsel beperkt tot de ruimte die de erflater hen heeft gelaten. Hierop zijn echter uitzonderingen. Boek 4 BW kent aan bepaalde personen namelijk specifieke rechten toe, waarmee zij de afwikkeling van de nalatenschap – ook tegen de wil van de erflater – kunnen beïnvloeden. In dit artikel bespreekt de auteur die wettelijke rechten (art. 4:18 t/m 22, 4:28 t/m 30, 4:34 t/m 36, 4:38 en 4:63 BW).

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin