Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Voor de Successiewet zijn alle verkrijgers gelijk, maar voor sommigen geldt een belastingprivilege! (FTV 2014/2)

LinkedIn
31-01-2014 | Categorie: Literatuur

Mr. T.C. Hoogwout

In dit artikel gaat de auteur in op het arrest van de Hoge Raad van 22 november 2013, waarin werd beslist dat in de Successiewet geen sprake is van ongelijke ongerechtvaardigde behandeling van ondernemingsvermogen en privévermogen. Met die beslissing is een einde gekomen aan de onzekerheid die is ontstaan naar aanleiding van een uitspraak van Rechtbank Breda op 13 juli 2012. Naar aanleiding van de publiciteit die deze uitspraak had gekregen, waren zoveel bezwaarschriften ingediend, dat de staatssecretaris van Financiën het noodzakelijk vond de bezwaarschriften aan te wijzen als massaal bezwaar. Hierdoor was het niet langer nodig voor belastingplichtigen bij wie dezelfde rechtsvraag speelde individueel bezwaar in te dienen. Ook werden alle bezwaren aangehouden die op dezelfde rechtsvraag betrekking hadden. Voorts is het Ministerie van Financiën een aantal ‘proefprocedures’ gestart. Inmiddels is collectief uitspraak gedaan en zijn alle bezwaarschriften afgedaan.

TIP! Tijdens de tweedaagse opleiding Aanmerkelijk Belang & BOR gaan deskundige docenten uitgebreid in op de werking van de (ingewikkelde) bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin