Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

De aftrek van de opoffering door de verkrijger zoals bedoeld in art. 7 SW 1956 (WPNR 2014/7007)

LinkedIn
28-02-2014 | Categorie: Literatuur

Mr. C.J.M. Martens

Sinds 1 januari 2010 is in art. 7 SW geregeld dat indien art. 8, 10, 11 of 13 lid 2 SW van toepassing is, op de waarde van de verkrijging in mindering mag worden gebracht ‘de waarde van hetgeen de verkrijger voor zijn verkrijging heeft opgeofferd of van hetgeen door de erflater ten laste van de verkrijger werd bedongen’. In dit artikel bespreekt de auteur de aftrekbaarheid van het bedrag van de opoffering door de verkrijger in de situatie dat art. 10 SW van toepassing is en de erflater op de koopsom direct of in latere jaren kwijtscheldingen heeft gedaan. Tevens komt aan de orde de renteverhoging van de tegenprestatie en de verrekening van de schenkbelasting met de verschuldigde erfbelasting.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin