Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
11-01-2023 - Update Aangifte Erfbelasting
02-01-2023 - Bekendheid verschenen perso(o)n(en)

De turboverdeling in de inkomstenbelasting (WPNR 2014/7015)

LinkedIn
22-04-2014 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken en mr. H.F. van der Weerd-van Joolingen

De defiscaliseringsregeling van art. 5.4 Wet IB 2001 is met ingang van 1 januari 2012 verder uitgebreid. Box 3-bezittingen, waarvan de langstlevende het vruchtgebruik krachtens erfrecht heeft verkregen, worden voor de volle waarde bij hem in aanmerking genomen. Het kind hoeft de blote eigendom daarvan dus niet meer aan te geven. Als de erflater in gemeenschap van goederen was gehuwd, kan een klassiek vruchtgebruiktestament gepaard gaan met een zogenoemde ‘turboverdeling’. De uitbreiding van de defiscaliseringsregeling was voor de auteurs aanleiding te onderzoeken hoe deze regeling uitpakt in het geval van een turboverdeling. In hun beschouwing beperken zij zich echter niet tot box 3-inkomen. De auteurs bezien ook wat de inkomstenbelastinggevolgen zijn van de turboverdeling met betrekking tot andere inkomensbestanddelen.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin