Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Een mondelinge of een stilzwijgende (herroeping van een) uiterste wil? (WPNR 2014/7015)

LinkedIn
22-04-2014 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. E.A.A. Luijten en prof. mr. W.R. Meijer

Voor het herroepen van een uiterste wilsbeschikking gelden dezelfde vormvoorschriften als voor het maken van die beschikking (art. 4:111 BW). Hoewel deze bepaling ‘gesneden koek’ lijkt, waarschuwen de auteurs voor een ontwikkeling die op gang gebracht zou kunnen zijn door een zaak die op 11 oktober 2013 voor de Hoge Raad speelde. Uit deze zaak zou namelijk afgeleid kunnen worden dat het niet meer zo nauw hoeft te worden genomen met vormvoorschriften en dat ook door mondelinge mededelingen aan ondeskundige derden een uiterste wil kan worden herroepen. De auteurs hebben grote bezwaren tegen deze benadering.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin