Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Een gat in de erfbelasting door makingen op te splitsen door middel van een opschortende voorwaarde of een wilsrecht? (FBN 2014/18)

LinkedIn
29-04-2014 | Categorie: Literatuur

Mr. F.A.M. Schoenmaker

De Hoge Raad heeft op 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8780, een arrest gewezen dat van belang is voor de erfbelasting, indien een persoon verspreid in de tijd van dezelfde erflater vermogen erft. Volgens de auteur leidt een nadere analyse van dit arrest tot de vraag of hierbij een gat in de heffing ontstaat, omdat bij de aanslag ter zake van de oorspronkelijke verkrijging onvoldoende rekening wordt gehouden met de progressie in de tarieven voor de erfbelasting. Indien daadwerkelijk een gat in de heffing ontstaat zou een testateur hierop kunnen inspelen door bijvoorbeeld aan een making gedeeltelijk een opschortende voorwaarde of een wilsrecht als bedoeld in art. 45 lid 3 SW te verbinden.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin