Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Huwelijksvermogensrecht en faillissementsrecht: and never the twain shall meet? (FTV 2014/27)

LinkedIn
19-05-2014 | Categorie: Literatuur

Mr. F.A. van Lith

Op 11 december 2013 oordeelde Rechtbank Noord-Nederland dat de woning van de vrouw in de failliete boedel van de man viel (ECLI:NL:RBNNE:2013:7941). Deze uitspraak behoort tot de steeds langer wordende rij van jurisprudentie waarbij het terugnemingsrecht niet mag worden toegepast. In dit artikel bespreekt de auteur eerst de uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland. Vervolgens voorziet zij de jurist van bruikbare informatie over de toepassing van art. 61 Fw, zodat laatstgenoemde tijdig cliënten, die huwelijkse voorwaarden wensen aan te gaan, kan waarschuwen voor de verstrekkende consequenties van deze wettelijke bepaling.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin