Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Enkele opmerkingen over de inhoud en de betekenis van de verklaring van erfrecht (WPNR 2014/7022)

LinkedIn
10-06-2014 | Categorie: Literatuur

Prof. dr. S. Perrick

In art. 4:188 en 187 BW geeft de wet een regeling omtrent de inhoud van de verklaring van erfrecht en over de rechtspositie van degene die op de verklaring is afgegaan. De wettelijke regeling roept in de praktijk echter diverse vragen op. In dit artikel besteedt de auteur daarom uitgebreid aandacht aan de inhoud van de verklaring van erfrecht en behandelt hij onder meer een aantal gevallen waarin het voor de notaris moeilijk kan zijn om te bepalen op welk tijdstip hij verantwoord een verklaring van erfrecht met een juiste conclusie kan afgeven. Bijzondere aandacht verdient het geval van een executeur die zijn benoeming heeft aanvaard terwijl de nalatenschap beneficiair is aanvaard of eventueel nog beneficiair zal worden aanvaard, alsmede het geval dat het langere tijd onduidelijk zal zijn wie als erfgenamen tot de nalatenschap zijn gerechtigd.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin