Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Huwelijks- en partneraansprakelijkheid voor belastingschulden (FTV 2014/34)

LinkedIn
30-06-2014 | Categorie: Literatuur

Mr. G.H. Ulrich

Iemand die gehuwd is, kan niet automatisch aansprakelijk worden gesteld voor alle belastingschulden van de huwelijkspartner. Het huwen in gemeenschap van goederen brengt hierin geen verandering. Op grond van art. 44 lid 2 IW 1990 kan een ‘derde’ aansprakelijk worden gesteld voor inkomensbestanddelen van een belastingplichtige. Deze aansprakelijkheid strekt zich echter slechts uit tot een gedeelte van de verschuldigde inkomstenbelasting. Onder ‘derden’ vallen niet alleen huwelijkspartners, maar ook andere partners zoals samenwonenden of ex-partners. In dit artikel gaat de auteur in op de civielrechtelijke mogelijkheden van de ontvanger van de Belastingdienst om (huwelijks)partners aansprakelijk te stellen. Ook behandelt zij de reikwijdte en uitwerking van de in art. 44 lid 2 IW 1990 geformuleerde aansprakelijkheidsbepalingen.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin