Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903

WOZ-waarde voor woningen in de Successiewet niet in strijd met Eerste Protocol bij EVRM (FBN 2014/30)

LinkedIn
07-07-2014 | Categorie: Literatuur

Mr. T.C. Hoogwout

Uitgangspunt van de waardering voor de Successiewet is de waarde in het economische verkeer. Sinds 2010 geldt voor onroerende zaken, die als woning in gebruik zijn, echter een afwijkende waarderingsregel: de WOZ-waarde die geldt in het jaar van verkrijging van de woning. Omdat de woningprijzen de laatste jaren gemiddeld met 6% per jaar zijn gedaald, betaalt een erfgenaam doorgaans over een hogere waarde van de woning erfbelasting, dan dat de waarde in het economische verkeer is op het moment van verkrijging. Hierbij komt de vraag op of sprake is van een individuele buitensporige last, waardoor de wettelijke bepaling in strijd is met het Eerste protocol van het EVRM. Volgens het arrest van de Hoge Raad van 21 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:339, is dit niet het geval, omdat erfgenamen de mogelijkheid hebben om rechtsmiddelen aan te wenden tegen een te hoge WOZ-waarde. In dit artikel bespreekt de auteur eerst het arrest van de Hoge Raad van 21 februari 2014. Daarna gaat hij in op het arrest van de Hoge Raad van 11 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:835, waarin is geoordeeld dat ook een kind met een onderbedelingsvordering een nieuwe WOZ-beschikking kan aanvragen.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin