Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Internationale boedelafwikkeling volgens de regels van de Erfrechtverordening: vereffening, verdeling en Näherberechtigung vanaf 17/8/2015 (WPNR 2014/7024)

LinkedIn
07-07-2014 | Categorie: Literatuur

Mr. J.G. Knot

Op 17 augustus 2015 treedt de Europese Erfrechtverordening in werking. Het zal in Nederland dan gedaan zijn met de tweedeling in het erfrechtelijke conflictenrecht tussen vererving en afwikkeling van de nalatenschap. In dit artikel staat de auteur eerst kort stil bij de vraag wat precies in Nederland onder de afwikkeling van een nalatenschap moet worden verstaan. Vervolgens zet hij uiteen hoe in de Europese Erfrechtverordening de afwikkeling met de vererving tot één verwijzingscategorie – erfopvolging – is samengevoegd en hoe het daarop toepasselijke recht door een combinatie van objectieve en subjectieve verwijzingsregels wordt bepaald. Ook de regels van overgangsrecht komen hierbij aan de orde. In vervolg daarop passeert de aanvullende bevoegdheid inzake aanvaarding en verwerping de revue en is er aandacht voor het probleem van de aanknopingsovermacht of Näherberechtigung: wat is het, welke regeling hanteert Nederland momenteel en wat verandert er als de Europese Erfrechtverordening van toepassing wordt?

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin