Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Enige ontwikkelingen op het terrein van de trust (Tijdschrift Erfrecht 2014/3)

LinkedIn
22-07-2014 | Categorie: Literatuur

Mr. K.M.L.L. van de Ven

Met ingang van 1 januari 2010 is door de Nederlandse belastingwetgever het regime voor afgezonderd particulier vermogen (APV) ingevoerd. Dit APV-regime is ingevoerd voor rechtsfiguren waarbij vermogensbestanddelen zijn afgezonderd in particuliere doelvermogens, zoals de Anglo-Amerikaanse discretionary trust en de Curaçaose Stichting Particulier Fonds. Drie jaar na de invoering van het APV-regime is dit door de Belastingdienst geëvalueerd en heeft met ingang van 1 januari 2014 een aanpassing plaatsgevonden in de aanmerkelijkbelangregeling. De verwachting is dat de komende jaren verdere ontwikkelingen te zien zullen zijn. In dit artikel wordt eerst een korte schets gegeven van het APV-regime. Vervolgens bespreekt de auteur het overgangsrecht en de in dat verband gewezen rechtspraak voor het recht van schenking. Tot slot wordt ingegaan op de ontwikkelingen in België. Daar is in 2013 namelijk een regeling in werking getreden, die een meldingsplicht inhoudt van buitenlandse vermogensconstructies, waaronder de trust.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin