Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in het successierecht: post mortem van het gelijkheidsbeginsel (WPNR 2014/7027)

LinkedIn
29-07-2014 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. G.J.M.E. de Bont en mr. M.J. Pelinck

Op 22 november 2013 oordeelde de Hoge Raad dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet niet in strijd is met het discriminatieverbod van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Onder aanvoering van de Stichting melding Collectief Onrecht (SMCO) zijn vervolgens ruim 2.000 belastingbetalers gaan klagen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Dat heeft de klacht over discriminatie op 27 mei 2014 van de hand gewezen. Volgens de auteurs liet die uitkomst zich wel voorspellen, vooral op basis van de bestendige rechtspraak van het EHRM waaruit blijkt dat het in aangelegenheden als de onderhavige de grootst mogelijke terughoudendheid betracht. De Hoge Raad toetst met dezelfde maximale terughoudendheid als het EHRM. Dat is niet nieuw. Belangwekkend is volgens de auteurs wel dat de Hoge Raad zijn denken over de toepassing van het verdragsrechtelijke vertrouwensbeginsel uiteen heeft gezet. Daarover gaat dit artikel.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin