Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
11-01-2023 - Update Aangifte Erfbelasting
02-01-2023 - Bekendheid verschenen perso(o)n(en)

Inbreng van giften (Tijdschrift Erfrecht 2014/4)

LinkedIn
08-09-2014 | Categorie: Literatuur

Mr. J.L.D.J. Maasland

Veel ouders wensen hun kinderen zo veel mogelijk gelijk te behandelen, ook in financieel opzicht. De situatie van de kinderen van de schenker kan echter zodanig verschillen dat het niet mogelijk of wenselijk is om aan alle kinderen (gelijke) schenkingen te doen. Dit speelt onder meer in het kader van de eigenwoningschenking. Het kan immers voorkomen dat de eigenwoningvrijstelling van schenkbelasting niet voor alle kinderen kan worden benut. Het opleggen van de verplichting tot inbreng in de nalatenschap van de schenker van de schenkingen die niet aan alle kinderen zijn gedaan, is een manier om de verhoudingen tussen de kinderen gelijk te trekken. In deze bijdrage bespreekt de auteur de rechtsfiguur inbreng van giften. Hij schetst hiertoe allereerst het wettelijke kader. Daarna staat de auteur stil bij de vraag hoe gerealiseerd kan worden dat niet alleen de brutoverkrijging, maar ook de nettoverkrijging van de kinderen gelijk is.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin