Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
22-02-2024 - Uitbreiding Modellen Levenstestamenten
20-02-2024 - HR 16 februari 2024, ECLI:NL:HR:2024:239

Inbreng van giften (Tijdschrift Erfrecht 2014/4)

LinkedIn
08-09-2014 | Categorie: Literatuur

Mr. J.L.D.J. Maasland

Veel ouders wensen hun kinderen zo veel mogelijk gelijk te behandelen, ook in financieel opzicht. De situatie van de kinderen van de schenker kan echter zodanig verschillen dat het niet mogelijk of wenselijk is om aan alle kinderen (gelijke) schenkingen te doen. Dit speelt onder meer in het kader van de eigenwoningschenking. Het kan immers voorkomen dat de eigenwoningvrijstelling van schenkbelasting niet voor alle kinderen kan worden benut. Het opleggen van de verplichting tot inbreng in de nalatenschap van de schenker van de schenkingen die niet aan alle kinderen zijn gedaan, is een manier om de verhoudingen tussen de kinderen gelijk te trekken. In deze bijdrage bespreekt de auteur de rechtsfiguur inbreng van giften. Hij schetst hiertoe allereerst het wettelijke kader. Daarna staat de auteur stil bij de vraag hoe gerealiseerd kan worden dat niet alleen de brutoverkrijging, maar ook de nettoverkrijging van de kinderen gelijk is.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin