Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Het (nieuwe) Nederlandse erfrecht-IPR in vogelvlucht (FTV 2014/44)

LinkedIn
26-09-2014 | Categorie: Literatuur

Mr. J.L.D.J. Maasland

In dit artikel bespreekt de auteur het huidige en komende Nederlandse internationaal privaatrecht met betrekking tot het erfrecht. Hij beperkt zich hierbij tot de formele geldigheid van uiterste wilsbeschikkingen en de regels ter bepaling van het toepasselijke recht op de vererving, vereffening en verdeling van de nalatenschap (het ‘conflictenrecht’). Andere onderwerpen, zoals rechtsmacht, de erkenning en tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen in erfrechtelijke kwesties en de Europese erfrechtverklaring, worden in dit artikel buiten beschouwing gelaten.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin