Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Bedrijfsopvolging en vastgoed: mission impossible? (WPNR 2014/7033)

LinkedIn
30-09-2014 | Categorie: Literatuur

Drs. N.M.P. Govers-de Louw en mr. J.H.J. Jansen

Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde op 8 april 2014 dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet van toepassing zijn op de schenking van een aandeel in een vennootschap, wier activiteiten bestonden uit de verhuur van vastgoed aan derden (ECLI:NL:GHARL:2014:2901). Volgens het hof werd met het vastgoed namelijk een onderneming gedreven. In de vastgoedpraktijk vormt de kwalificatie van activiteiten een voortdurende bron van discussie met de Belastingdienst, indien de erfgenamen of begiftigden gebruik willen maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. In dit artikel gaan de auteurs daarom eerst in op de vraag wanneer met vastgoed een onderneming wordt gedreven. Vervolgens bespreken zij het wettelijk kader van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, indien aandelen in een vastgoedvennootschap worden geschonken aan de bedrijfsopvolgers (veelal de kinderen). Daarna analyseren de auteurs de samenloopregeling van overdrachtsbelasting en schenkbelasting, zoals thans opgenomen in de Successiewet en Wet op belastingen van rechtsverkeer. Tot slot kijken zij naar een alternatief om een bedrijfsopvolging met vastgoed tussen ouders en kinderen vorm te geven, zoals de in de praktijk veel voorkomende cumprefstructuur.

De bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet komt uitgebreid aan de orde in de opleidingen Specialist Bedrijfsoverdracht, Estate Planning Specialist en Aanmerkelijk belang en BOR.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin