Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Latentie binnen de bedrijfsopvolgingsregeling (FBN 2014/42)

LinkedIn
02-10-2014 | Categorie: Literatuur

Mr. A.J. Janssen

In dit artikel bespreekt de auteur het arrest van 12 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:26, waarin de Hoge Raad zich heeft gebogen over de systematiek van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet (BOR). De vraag in deze procedure was onder meer of de (83%) vrijstelling van de BOR ook kon worden berekend over het bedrag dat ter zake van de doorgeschoven inkomstenbelastingclaim over de stille reserves op de verkrijging voor de erf- of schenkbelasting in mindering mag worden gebracht. In de situatie dat de waarde van het verkregen ondernemingsvermogen 100 bedraagt en de latente inkomstenbelastingclaim 5, wenste de inspecteur de procentuele vrijstelling van de BOR slechts te verlenen over 100 -/- 5 = 95. De belanghebbende wenste de vrijstelling van de BOR te berekenen over 100 en niet over het saldo van het ondernemingsvermogen minus de latente inkomstenbelastingclaim. De Hoge Raad was er snel klaar mee en stelde de belanghebbende in het gelijk.

De bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet komt uitgebreid aan de orde in de opleidingen Specialist Bedrijfsoverdracht, Estate Planning Specialist en Aanmerkelijk belang en BOR.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin