Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Artikel 10 Successiewet en afstand vruchtgebruik (FBN 2014/43)

LinkedIn
02-10-2014 | Categorie: Literatuur

Mr. L. Stokkel

In verband met de wijziging van art. 10 SW per 1 januari 2010 hebben verscheidene ouders en kinderen een akte getekend waarbij de ouders afstand hebben gedaan van hun recht van vruchtgebruik op de woning. Deze afstand werd door de kinderen aanvaard, waardoor zij de volle eigendom van de woning verkregen. Het doen van afstand is echter een belastbaar feit voor de overdrachtsbelasting (art. 6 lid 1 WBR). De kinderen hebben derhalve overdrachtsbelasting betaald over de waarde van het vruchtgebruik (en in sommige gevallen ook schenkbelasting als de ouders de waarde van het vruchtgebruik aan de kinderen hebben geschonken). Om de scherpste kanten van de uitwerking van het gewijzigde art. 10 SW weg te nemen, heeft de staatssecretaris van Financiën in 2012 overgangsrecht ingevoerd (besluit van 4 april 2012, nr. BLKB2012/103M). Dit overgangsrecht kwam echter te laat voor degenen die tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2012 afstand hebben gedaan van het vruchtgebruik. Gelukkig komt het ministerie van Financiën binnenkort met een besluit waarin is opgenomen dat de afstand van het vruchtgebruik, onder voorwaarden, mag worden hersteld zonder heffing van overdrachtsbelasting en met teruggave van de bij de afstand betaalde belastingen.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin