Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
11-01-2023 - Update Aangifte Erfbelasting
02-01-2023 - Bekendheid verschenen perso(o)n(en)

Opnieuw: naar een beperkte gemeenschap als wettelijk stelsel van huwelijksvermogensrecht? (FTV 2014/49)

LinkedIn
16-10-2014 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. W.G. Huijgen

In dit artikel bespreekt de auteur het op 14 juli 2014 gepubliceerde wetsvoorstel 33 987. De kern van dit wetsvoorstel behelst onder meer een volledig vernieuwd art. 1:94 BW waarin wordt omschreven wat tot de nieuwe beperkte gemeenschap behoort en wat daarbuiten valt. Tevens worden art. 1:95 BW inzake zaaksvervanging en vergoedingsrechten en art. 1:96 BW betreffende verhaalbaarheid van privéschulden in belangrijke mate aangevuld dan wel gewijzigd. Tot slot komt art. 61 Fw, met uitzondering van lid 1 en een vernieuwd lid 2, geheel te vervallen en bevat het wetsvoorstel een belangrijke bepaling van overgangsrecht.

Het wetsvoorstel om de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken komt uitgebreid aan de orde in de opleiding Estate Planning Specialist.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin