Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
11-01-2023 - Update Aangifte Erfbelasting
02-01-2023 - Bekendheid verschenen perso(o)n(en)

Wetsvoorstel 33987: naar een beperkte gemeenschap als wettelijk stelsel van huwelijksvermogensrecht? (JBN 2014/55)

LinkedIn
05-11-2014 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. W.G. Huijgen

De auteur bespreekt in dit artikel het op 14 juli 2014 gepubliceerde wetsvoorstel 33 987 inzake de nieuwe beperkte huwelijksgemeenschap en plaatst daar kritische kanttekeningen bij. De kern van de regeling inzake de nieuwe wettelijke gemeenschap als uitgangspunt voor het vermogensregime van gehuwde personen in Nederland komt erop neer dat een beperkte gemeenschap wordt gecreëerd die in hoge mate lijkt op de per 1 januari 2012 afgeschafte beperkte gemeenschap van vruchten en inkomsten. Deze laatste figuur was echter een keuzestelsel voor op te maken huwelijkse voorwaarden en de laatste decennia bovendien volledig in onbruik geraakt.

Het wetsvoorstel om de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken komt uitgebreid aan de orde in de opleiding Estate Planning Specialist.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin