Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Successiewetgeving in Europese beweging? (Tijdschrift Erfrecht 2014/5)

LinkedIn
07-11-2014 | Categorie: Literatuur

Mr. K.M.L.L. van de Ven

Europa kent een groot aantal grensoverschrijdende nalatenschappen. De Europese Commissie heeft in 2011 geconstateerd dat er op het terrein van de successiebelasting knelpunten zijn, en heeft daartoe een aanbeveling gedaan aan de lidstaten. Hoewel de successiebelastingen budgettair een gering onderdeel uitmaken van de belastingopbrengsten van de lidstaten van de Europese Unie, wordt voor deze heffing door de burgers regelmatig de aandacht gevraagd van de Commissie en van het Hof van Justitie van de Europese Unie.
De auteur bespreekt in dit artikel de aanbeveling die de Europese Commissie in 2011 aan de lidstaten van de Europese Unie heeft gedaan op het terrein van de successiebelasting in grensoverschrijdende situaties. Ook de begin 2014 door de Commissie gehouden consultatieronde wordt in dit artikel besproken.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin