Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Verdeling van een gemeenschappelijk goed gedurende de vereffening van de gemeenschap (WPNR 2014/7040)

LinkedIn
25-11-2014 | Categorie: Literatuur

Prof. dr. S. Perrick

In dit artikel verdedigt de auteur het standpunt dat de erfgenamen gedurende de formele vereffening van de nalatenschap bevoegd zijn deze partieel te verdelen. Zij hebben daartoe wel de medewerking van de vereffenaar(s) nodig of de machtiging van de kantonrechter. Is een ander dan de erfgenamen vereffenaar, dan is hij bevoegd zijn medewerking te verlenen. De vereffenaar dient zich hierbij te richten naar het belang van de schuldeisers van de nalatenschap. Zijn de erfgenamen van een beneficiair aanvaarde nalatenschap ook vereffenaars, dan zijn zij niet bevoegd tot deze medewerking aan de verdeling door de erfgenamen/deelgenoten. De erfgenamen/deelgenoten van een beneficiair aanvaarde nalatenschap hebben voor de verdeling de machtiging van de kantonrechter nodig. Ook de kantonrechter dient zich bij het al dan niet verlenen van die machtiging te richten naar het belang van de schuldeisers van de nalatenschap.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin