Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Verrekenbedingen en de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet en Wet Inkomstenbelasting 2001 (FBN 2014/57)

LinkedIn
24-12-2014 | Categorie: Literatuur

Mr. T.C. Hoogwout

In de huwelijkse voorwaarden kan een verplicht wederkerig finaal verrekenbeding zijn opgenomen, waardoor na het overlijden van een echtgenoot economisch een vergelijkbare situatie ontstaat als in de situatie dat de echtelieden in de wettelijke gemeenschap van goederen waren gehuwd. Voor de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet is de uitwerking van een economische gemeenschap of een goederenrechtelijke gemeenschap echter niet vergelijkbaar. Dit geldt ook voor de overige varianten van het finale verrekenbeding en het periodieke verrekenbeding. In dit artikel bespreekt de auteur de verschillende uitwerkingen.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin