Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
11-01-2023 - Update Aangifte Erfbelasting
02-01-2023 - Bekendheid verschenen perso(o)n(en)

Internationaal erfrechtelijk palet in 2015 (VFP 2015/1)

LinkedIn
26-01-2015 | Categorie: Literatuur

Mr. T.C. Hoogwout

Voor erflaters met een laatste verblijfplaats in Nederland geldt meestal het Nederlandse erfrecht. Maar geldt dit erfrecht ook als de erflater in Frankrijk een vakantiewoning bezat? En geldt dit erfrecht ook als een Nederlander emigreert, naar Spanje bijvoorbeeld, en vervolgens daar overlijdt? Moet een testament zijn gemaakt bij een notariële akte, of mag dit opgesteld zijn in een (handgeschreven) onderhandse akte? Wordt een Nederlands testament in het buitenland erkend? Het internationaal privaatrecht geeft antwoord op deze vragen. Het is hierbij van belang een onderscheid te maken tussen het Nederlands internationaal privaatrecht en het buitenlands internationaal privaatrecht. Deze regels kunnen namelijk van elkaar verschillen, waardoor het antwoord op dezelfde vraag over het toepasselijke erfrecht precies tegenovergesteld kan zijn. Met ingang van 17 augustus 2015 wordt de EU-Erfrechtverordening van toepassing in de lidstaten van de Europese Unie en wijzigt de behandeling in Nederland van nalatenschappen met grensoverschrijdende aspecten. In dit artikel gaat de auteur in op het internationale perspectief en het huidige internationale privaatrecht met betrekking tot het erfrecht.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin