Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

De strekking en de rechtsgevolgen van de erfrechtelijke vervallenverklaring (WPNR 2015/7050)

LinkedIn
19-02-2015 | Categorie: Literatuur

Mr. H.M.C. Duin

De testamentaire last is één van de uiterste wilsbeschikkingen die de wet kent (art. 4:130 t/m 4:134 BW). Een erflater kan aan een erfgenaam of legataris een verplichting opleggen met gebruik van een testamentaire last. De lastbezwaarde zal de aan hem opgelegde verplichting moeten nakomen. De lastverplichting is een speciale verplichting, omdat er geen verbintenis uit de last voortvloeit. Daardoor is er niemand die nakoming van deze verplichting kan vorderen. De enige remedie die kan worden ingesteld tegen een niet nakomende lastbezwaarde is het vragen van de vervallenverklaring. In dit artikel brengt de auteur de strekking en de rechtsgevolgen van dit bijzondere rechtsmiddel in kaart.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin