Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
11-01-2023 - Update Aangifte Erfbelasting
02-01-2023 - Bekendheid verschenen perso(o)n(en)

Artikel 10 SW; hoe ver strekt het toepassingsbereik? (KWEP 2015/3)

LinkedIn
12-03-2015 | Categorie: Literatuur

Mr. M. de L. Monteiro

In dit artikel bespreekt de auteur het arrest HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2921. Als gevolg van dit arrest zijn de dichte nevelen rondom art. 10 SW verder toegenomen. Over een op het eerste gezicht eenvoudig lijkende casus bleken uiteenlopende opvattingen te bestaan. In dit artikel zet de auteur eerst de casus uiteen, vervolgens behandelt zij de verschillende commentaren. Het artikel wordt afgesloten met een conclusie.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin