Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
11-01-2023 - Update Aangifte Erfbelasting
02-01-2023 - Bekendheid verschenen perso(o)n(en)

Fictie van voorbehouden genot reikt steeds verder (FTV 2015/13)

LinkedIn
20-03-2015 | Categorie: Literatuur

Mr. W.R. Kooiman

De gemoederen rondom art. 10 SW zijn de afgelopen tijd wat tot bedaren gekomen. Na de ingrijpende wijziging van de bepaling in 2009 hebben de gevolgen daarvan voor bestaande gevallen uiteindelijk geresulteerd in overgangsrecht bij beleidsbesluit. Het is nu aan de rechter om de rechtsvragen waartoe de vernieuwde bepaling aanleiding geeft van een antwoord te voorzien. Ten aanzien van twee punten heeft de Hoge Raad dat gedaan in zijn arrest van 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2921. In dit artikel schetst de auteur eerst het wettelijk kader waarbinnen de rechtsvragen zich afspelen. Vervolgens komt het arrest zelf aan de orde. Daarna evalueert de auteur drie aspecten die daarin naar voren komen:

  • de toepassing van art. 10 SW op de overdracht van een woning onder voorbehoud van een huurrecht;
  • de niet-aftrekbaarheid van de kwijtgescholden koopsom; en
  • de toepassing van art. 10 SW op de schuldig gebleven huurtermijnen.
Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin