Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Een nieuw Nederlands huwelijksvermogensrecht? Geruststellende berichten uit het zuiden (FTV 2015/21)

LinkedIn
29-04-2015 | Categorie: Literatuur

Prof. dr. R. Barbaix

België kent sinds 1976 een wettelijk stelsel dat zich het best laat omschrijven als een stelsel van gemeenschap van aanwinsten. Kort gezegd komt dat hierop neer, dat alles wat de echtgenoten gedurende het huwelijk verwerven anders dan om niet in de regel tot het gemeenschappelijke vermogen behoort. Wat de echtgenoten al bezaten vóór het huwelijk en wat ze gedurende het huwelijk onder kosteloze titel verkrijgen (via erfenis, schenking of legaat) behoort daarentegen in beginsel tot het eigen vermogen van iedere echtgenoot. De gelijkenissen tussen dit Belgische wettelijke stelsel en het voorgestelde Nederlandse stelsel van beperkte gemeenschap (wetsvoorstel 33987) zijn opmerkelijk. In dit artikel tracht de auteur om vanuit een Belgisch perspectief de voornaamste bezwaren tegen het stelsel van beperkte gemeenschap te kaderen en te nuanceren. Tegelijk geeft de auteur ook een aantal aandachtspunten en valkuilen mee. De bijna veertigjarige praktijk in België leert immers dat er nog steeds een aantal onvolkomenheden of onvolledigheden in het stelsel schuilen.

Het wetsvoorstel om de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken komt uitgebreid aan de orde in de opleiding Estate Planning Specialist.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin