Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Hof beoordeelt verkoop woning met kwijtschelding klein deel koopprijs als schenking van een woning (FBN 2015/22)

LinkedIn
27-05-2015 | Categorie: Literatuur

Mr. L.E. Welkers

In dit artikel bespreekt de auteur de uitspraak van het Hof Amsterdam van 12 februari 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:382, en gaat zij op zoek naar het antwoord op de vraag wat het object van de gift is als gelijktijdig met de verkoop van een woning een deel van de koopprijs wordt kwijtgescholden. Wordt de begiftigde voor de toepassing van de Successiewet dan verrijkt met een woning, of met het verschil tussen de waarde in het economische verkeer van de woning en de betaalde koopprijs? Ook bespreekt de auteur in hoeverre (de jurisprudentie bij) de samenloopregeling van art. 24 lid 2 SW een rol speelt bij de beantwoording van deze vraag.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin