Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Exit testamentair Boek 1-bewind (WPNR 2015/7064)

LinkedIn
29-05-2015 | Categorie: Literatuur

Mr. J.H.M. ter Haar

Als sinds 1838 kent het Burgerlijk Wetboek zowel een regeling van testamentair bewind in Boek 1 (art. 1:253i lid 4 onder c, lid 5 en 6 en art. 1:337 lid 3 BW) als in Boek 4 (art. 4:153 e.v. BW). De auteur richt zich in dit artikel op de vraag of het mogelijk is het testamentair Boek 1-bewind af te schaffen, zonder inbreuk te doen aan de voordelen die deze bewindsvorm biedt. Hij komt tot de conclusie dat dit inderdaad kan. De regeling van testamentair bewind in Boek 4 BW dient dan wel op enkele punten te worden aangepast.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin