Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Levenstestament versus bewind en mentorschap (WPNR 2015/7064)

LinkedIn
29-05-2015 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. R.E. Brinkman en J.M. van Anken

In dit artikel vergelijken de auteurs de rechtsfiguren beschermingsbewind en mentorschap met de rechtsfiguur levenstestament. De regeling van beschermingsbewind is gericht op het aanstellen van een wettelijk vertegenwoordiger (de bewindvoerder) om de vermogensrechtelijke belangen van de onder bewind gestelde (de rechthebbende) waar te nemen. Mentorschap is gericht op het aanstellen van een wettelijk vertegenwoordiger (de mentor) ten einde de niet-vermogensrechtelijke belangen van de betrokkene waar te nemen. Het levenstestament is een (notariële) akte waarin ruwweg drie onderdelen zijn opgenomen: wensen over vermogensrechtelijke en niet-vermogensrechtelijke belangen van de betrokkene, volmachten ter verlening van bevoegdheden aan één of meer gevolmachtigden om bedoelde wensen te realiseren en waarborgen omtrent de uitoefening van die bevoegdheden. Hoewel de drie rechtsfiguren voorzien in een oplossing voor eenzelfde situatie – het voorzien in vertegenwoordiging in vermogensrechtelijke en niet-vermogensrechtelijke aangelegenheden – kunnen ook belangrijke verschillen worden geconstateerd.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin