Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Periodieke uitkering tot voorziening in levensonderhoud (ex-)partner aftrekbaar bij erfgenamen (FTV 2015/25)

LinkedIn
05-06-2015 | Categorie: Literatuur

Mr. T.C. Hoogwout

Alimentatie die is betaald aan de ex-echtgenote of de voormalige samenwonende partner, is voor de inkomstenbelasting aftrekbaar indien de betalingen zijn gebaseerd op een dringende morele verplichting tot levensonderhoud (art. 6.3 lid 1 onder f Wet IB 2001). Soms gaat een dergelijke onderhoudsverplichting na het overlijden van de alimentatieplichtige over op de erfgenamen. In dit artikel gaat de auteur in op de fiscale gevolgen voor de inkomstenbelasting van de onderhoudsverplichting die de erfgenamen betalen aan de langstlevende partner respectievelijk de voormalige partner van de erflater.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin