Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Periodieke uitkering tot voorziening in levensonderhoud (ex-)partner aftrekbaar bij erfgenamen (FTV 2015/25)

LinkedIn
05-06-2015 | Categorie: Literatuur

Mr. T.C. Hoogwout

Alimentatie die is betaald aan de ex-echtgenote of de voormalige samenwonende partner, is voor de inkomstenbelasting aftrekbaar indien de betalingen zijn gebaseerd op een dringende morele verplichting tot levensonderhoud (art. 6.3 lid 1 onder f Wet IB 2001). Soms gaat een dergelijke onderhoudsverplichting na het overlijden van de alimentatieplichtige over op de erfgenamen. In dit artikel gaat de auteur in op de fiscale gevolgen voor de inkomstenbelasting van de onderhoudsverplichting die de erfgenamen betalen aan de langstlevende partner respectievelijk de voormalige partner van de erflater.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin