Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Een hanteerbare regeling voor het levensonderhoud van een kind na overlijden van een ouder (WPNR 2015/7066)

LinkedIn
08-06-2015 | Categorie: Literatuur

Mr. J.H.M. ter Haar

Op grond van art. 4:35 BW hebben kinderen, die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt, onder omstandigheden aanspraak op een som ineens in de nalatenschap van een ouder. De jurisprudentie over dit artikel is zeer schaars. Alleen de Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2010:BO8410) en de Rechtbank Midden-Nederland (ECLI:NL:RBMNE:2014:7147) hebben tot op heden een uitspraak gedaan over art. 4:35 BW. In dit artikel legt de auteur de beide, tegenstrijdige uitspraken naast elkaar. De bedoeling van deze vergelijking is dat zij leidt tot inzicht in de elementen waarmee rekening gehouden kan worden bij het ontwerpen van een nieuwe, beter hanteerbare regeling ten behoeve van het levensonderhoud van kinderen tot 21 jaar.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin