Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
11-01-2023 - Update Aangifte Erfbelasting
02-01-2023 - Bekendheid verschenen perso(o)n(en)

Het wetsontwerp strekkende tot beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen schiet ernstig tekort (WPNR 2015/7069)

LinkedIn
29-06-2015 | Categorie: Literatuur

Prof. dr. S. Perrick

Bij de Tweede Kamer is in behandeling een initiatief wetsontwerp tot wijziging van Boek 1 BW en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken. Het wetsontwerp voorziet niet in een inhoudelijke aanpassing van het huidige art. 1:96 lid 1 BW, op grond waarvan voor een schuld van een echtgenoot, ongeacht of deze in de gemeenschap is gevallen, zowel de goederen van de gemeenschap als zijn eigen goederen kunnen worden uitgewonnen. Wél bepaalt het voorgestelde nieuwe art. 1:96 lid 3 BW dat het verhaal voor een niet tot de gemeenschap behorende schuld is beperkt tot de helft van de opbrengst van het uitgewonnen goed. De gevolgen van deze bepaling zijn volgens de auteur onvoldoende doordacht. Aan de hand van een aantal voorbeelden toont hij dat in dit artikel aan. Ook maakt hij dat duidelijk vanuit art. 1:94 lid 5 aanhef en onder b BW, zoals deze bepaling met ingang van 1 januari 2012 luidt. Deze bepaling is volgens de auteur onjuist en dit zal tot extra problemen leiden in combinatie met het voorgestelde art. 1:96 lid 3 BW. Ook nadat art. 1:94 lid 5 aanhef en onder b BW eventueel is aangepast, blijven er volgens de auteur fundamentele bezwaren tegen het voorgestelde art. 1:96 lid 3 BW bestaan.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin