Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Tegenstrijdige Europese verklaringen van erfrecht (FTV 2015/40)

LinkedIn
14-09-2015 | Categorie: Literatuur

Mr. J.G. Knot

De Europese Erfrechtverordening is van toepassing op grensoverschrijdende nalatenschappen die op of na 17 augustus 2015 openvallen. Behalve regels voor de internationale bevoegdheid van de rechter, het toepasselijke erfrecht en de erkenning en tenuitvoerlegging van erfrechtelijke beslissingen, authentieke akten en gerechtelijke schikkingen, bevat de Europese Erfrechtverordening ook regels waarmee een nieuw instrument wordt ingevoerd: de Europese verklaring van erfrecht. In dit artikel gaat de auteur in op de vraag wat er moet gebeuren als twee instanties zich tegelijkertijd bevoegd achten en de door hen afgegeven Europese verklaringen van erfrecht inhoudelijk tegenstrijdige informatie bevatten.

Snel en foutloos vaststellen welk recht van toepassing is op de erfopvolging in een internationale situatie? Maak dan gebruik van het nieuwe programma IPR Erfrecht!

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin