Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Een daad van zuivere aanvaarding? Het Koperen Pan-arrest maakt het er niet duidelijker op (FTV 2015/46)

LinkedIn
19-10-2015 | Categorie: Literatuur

Dr. mr. N.C. van Oostrom

Zuivere aanvaarding van een nalatenschap kan plaatsvinden door het afleggen van een daartoe strekkende verklaring, maar ook, zo stelt art. 4:191 BW, door een daad die als daad van zuivere aanvaarding kan worden uitgelegd. Aanvaardt een erfgenaam de nalatenschap zuiver, dan leidt dit onder andere tot aansprakelijkheid voor de schulden van de nalatenschap en de verplichting om de nalatenschap te vereffenen. Dit kan vanzelfsprekend zwaar op de erfgenamen drukken en pleit dan ook voor de nodige omzichtigheid bij het al dan niet aanvaarden. Op 22 mei 2015 heeft de Hoge Raad een bijzonder arrest gewezen, dat op het eerste gezicht de grens van zuivere aanvaarding ruimer trekt dan voorheen (ECLI:NL:HR:2015:1284). De uitspraak van de Hoge Raad is naar de mening van de auteur ongelukkig en maakt het er noch voor erfgenamen, noch voor de rechter inzichtelijker op. Daarnaast negeert de Hoge Raad een wetsvoorstel dat op het punt van invoeren staat.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin