Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

De invloed van de erfrechtelijke renteovereenkomst en de testamentaire rente op de legitieme portie en de positie van andere schuldeiseres van de langstlevende (WPNR 2015/7081)

LinkedIn
05-11-2015 | Categorie: Literatuur

Mr. A.J. Luimes

De civielrechtelijke rechtsgevolgen van een erfrechtelijke renteovereenkomst en een bij testament opgelegde rente zijn volgens de auteur verschillend. Dit houdt verband met het feit dat de erfrechtelijke renteovereenkomst civielrechtelijk moet worden aangemerkt als een schenking ter zake des doods, terwijl een testamentaire rente een verkrijging krachtens erfrecht vormt. In dit artikel zet de auteur aan de hand van een casuspositie uiteen dat een testamentaire rente kan leiden tot een onwenselijke benadeling van legitimarissen en schuldeisers van de langstlevende. De auteur is van mening dat dit gevolg ongewenst is en dat de wet daarom moet worden aangepast.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin