Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Opmerkingen over legaten van bepaalde goederen aan de langstlevende echtgenoot door in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten (WPNR 2015/7086)

LinkedIn
07-12-2015 | Categorie: Literatuur

Mr. J.B. Vegter

Indien in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten legaten maken ten behoeve van elkaar van tot de huwelijksgemeenschap behorende bepaalde goederen, komt de vraag op hoe de juridische vormgeving van deze legaten het beste kan plaatsvinden. In de literatuur wordt over de op deze legaten van toepassing zijnde wetgeving verschillend gedacht. Desondanks wordt in voor de notariële praktijk bestemde modellen aan deze materie geen speciale aandacht geschonken. Dat is volgens de auteur op zich reden genoeg aan de genoemde rechtsfiguur een beschouwing te wijden. Extra redenen voor deze beschouwing zijn het op 1 januari 2003 ingevoerde nieuwe erfrecht en het door de Hoge Raad op 28 november 2008, ECLI:NL:HR:2008:BG0973, gewezen arrest. In dit arrest besliste de Hoge Raad, kort gezegd, dat het in art. 3:190 lid 1 BW genoemde verbod tot beschikking over een onverdeeld aandeel in een tot een bijzondere gemeenschap behorend goed, niet verder reikt dan zijn ratio verlangt.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin