Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Het zo veranderlijke, voorwaardelijke huwelijksgoederenregime (I) (WPNR 2016/7090)

LinkedIn
18-01-2016 | Categorie: Literatuur

Mr. J. Bossers-Cnossen en prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols

De auteurs geven in dit (uit twee delen bestaande) artikel een aanzet tot de ontwikkeling van meer dynamische goederenrechtelijke huwelijkse voorwaarden. De vraag die de auteurs zich hebben gesteld is of een gemeenschap van goederen, al dan niet geheel, onder een door partijen overeengekomen opschortende voorwaarde mogelijk is. De vervulling van de voorwaarde heeft tot gevolg dat van rechtswege de gemeenschap van goederen aanvangt. De heersende leer is dat voorwaardelijke huwelijkse voorwaarden niet mogelijk zijn. Ter staving van de ontoelaatbaarheid wordt veelal het arrest HR 21 januari 1944, NJ 1944, 120 (Van de Water/Van Hemme) aangehaald.
In dit eerste deel van het artikel geven de auteurs de juridische tijdsgeest en de setting waarin het arrest is gewezen weer. Van belang is dat ten tijde van de uitspraak het onveranderlijkheidsbeginsel en het eenheidsbeginsel golden. Het niet kunnen duiden van het toepasselijke huwelijksvermogensregime bracht rechtsonzekerheid voor een derde mee en dat was in strijd met de strekking van de wet destijds.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin