Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

De schenking onder opschortende voorwaarde in het Vlaams Gewest (Tijdschrift Erfrecht 2015/6)

LinkedIn
18-01-2016 | Categorie: Literatuur

Mr. K.M.L.L. van de Ven

In dit artikel bespreekt de auteur de fiscaalrechtelijke gevolgen van de schenking onder opschortende voorwaarde in het Vlaams Gewest. In 2004 heeft dit Gewest op basis van de bij de vijfde staatshervorming aan hem overgedragen bevoegdheden, de tarieven op schenking van roerende goederen verlaagd. In dat verband zijn tevens maatregelen getroffen om oneigenlijk gebruik daarvan tegen te gaan. Eén van deze maatregelen ziet op de schenking onder opschortende voorwaarde.
Met ingang van 1 januari 2015 is in het Vlaams Gewest een eigen fiscale regelgeving ingevoerd onder de naam Vlaamse Codex Fiscaliteit. Op deze regelgeving wordt in het kader van de bespreking van de schenking onder opschortende voorwaarde kort ingegaan. Ook de aanloop naar die regelgeving toe krijgt aandacht in dit artikel.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin