Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Ontwikkeling van uitleg van uiterste willen in rechtspraak Hoge Raad (VFP 2016/1)

LinkedIn
25-01-2016 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. E.W.J. Ebben

Zoals bij alle rechtshandelingen kan het ook bij uiterste wilsbeschikkingen gebeuren dat de tekst van de clausule of de bedoeling van de testateur niet direct op het eerste gezicht duidelijk is. Een probleem dat bij andere rechtshandelingen niet speelt is dat in dit geval degene wiens tekst of bedoeling uitgelegd dient te worden, niet meer geraadpleegd kan worden. Van ‘Haviltexen’, het uitleggen van de bedoeling van partijen naar “de zin die pp. in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten” kan hier dan ook geen sprake zijn. In dit artikel onderzoekt de auteur aan de hand van de rechtspraak van de Hoge Raad in welke richting zich de uitleg van uiterste wilsbeschikkingen ontwikkelt.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin