Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Het zo veranderlijke, voorwaardelijke huwelijksgoederenregime (II, slot) (WPNR 2016/7091)

LinkedIn
25-01-2016 | Categorie: Literatuur

Mr. J. Bossers-Cnossen en prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols

De auteurs geven in dit (uit twee delen bestaande) artikel een aanzet tot de ontwikkeling van meer dynamische goederenrechtelijke huwelijkse voorwaarden. De vraag die de auteurs zich hebben gesteld is of een gemeenschap van goederen, al dan niet geheel, onder een door partijen overeengekomen opschortende voorwaarde mogelijk is. De vervulling van de voorwaarde heeft tot gevolg dat van rechtswege de gemeenschap van goederen aanvangt. De heersende leer is dat voorwaardelijke huwelijkse voorwaarden niet mogelijk zijn. Ter staving van de ontoelaatbaarheid wordt veelal het arrest HR 21 januari 1944, NJ 1944, 120 (Van de Water/Van Hemme) aangehaald. In het eerste deel van dit artikel hebben de auteurs uiteengezet hoe het arrest in de juridische tijdgeest van destijds begrepen dient te worden. In dit tweede deel gaan de auteurs nader in op de positie van de schuldeisers. Zij betogen dat de belangen van de schuldeisers op een andere wijze dienen te worden beschermd dan door een verbod op een huwelijksgemeenschap onder opschortende voorwaarde. Het vermogensrecht biedt de grondslagen voor de bescherming.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin