Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Toerekening schenking wanneer schenker is gehuwd in gemeenschap van goederen (FTV 2016/2)

LinkedIn
25-01-2016 | Categorie: Literatuur

Mr. T.C. Hoogwout

Recent is civielrechtelijke jurisprudentie gewezen over de vraag of een schenking door een in gemeenschap van goederen gehuwde schenker moet worden toegerekend aan beide echtgenoten (ECLI:GHARL:2014:8057, ECLI:NL:RBMNE:2015:5764 en ECLI:NL:RBDHA:2015:11889). In de desbetreffende zaken ging het om de vraag of de giften die de eerststervende ouder had gedaan, moeten worden meegenomen in de inbrengregeling van art. 4:229 BW en de berekening van de legitieme portie in de nalatenschap van de langstlevende ouder. Het antwoord op deze vraag is echter niet alleen civielrechtelijk interessant, maar ook fiscaalrechtelijk. Mag Nederland bijvoorbeeld schenkbelasting heffen als de in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten in het buitenland wonen en de schenker niet de Nederlandse nationaliteit heeft? In dit artikel bespreekt de auteur eerste de civielrechtelijke aspecten en vervolgens de fiscaalrechtelijke.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin