Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Anticiperen op het overgangsrecht bij de schenkingsvrijstelling eigen woning (WPNR 2016/7097)

LinkedIn
14-03-2016 | Categorie: Literatuur

Mr. F.A.M. Schoenmaker en mr. C.G.C. Engelbertink

Op 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning verruimd. De vrijstelling zal dan € 100.000 bedragen en de thans geldende beperking tot verkrijgingen door kinderen van de schenker zal vervallen. Verder mag de schenking over drie achtereenvolgende kalenderjaren worden gespreid. Desondanks blijft de hoofdregel gelden dat slechts eenmaal van de vrijstelling gebruik mag worden gemaakt indien wordt verkregen van dezelfde schenker (of diens partner). Tevens moet de begiftigde (of diens partner) ten tijde van de schenking tussen 18 en 40 jaar oud zijn. Bij schenkingen aan kinderen gelden er echter vanaf 1 januari 2017 ook belangrijke overgangsregels waarmee men nu reeds rekening moet houden om te vermijden dat onbewust een schenkingsvrijstelling verloren gaat.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin