Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Levensverzekering en negatieve nalatenschap (JBN 2016/15)

LinkedIn
11-04-2016 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. W.G. Huijgen

In dit artikel bespreekt de auteur de volgende rechtsvraag die hem vanuit de praktijk werd voorgelegd. Erflater is overleden zonder een testament te hebben opgemaakt, zodat het versterferfrecht van toepassing is. Volgens de bepalingen van de wet zijn de drie minderjarige kinderen van erflater zijn enige erfgenamen. Aangezien de nalatenschap van erflater naar verwachting negatief zal zijn, verwerpen de drie kinderen de nalatenschap. Daardoor is een erfgenaam uit de tweede parentele de enige erfgenaam van erflater (art. 4:10 lid 1 onder b BW). Enige tijd na het overlijden van erflater blijkt er een overlijdensrisicoverzekering door erflater te zijn afgesloten op zijn leven waarvan de begunstiging luidt: “a. De erfgenamen; (…)” De vraag rijst hoe in het kader van de afwikkeling van deze nalatenschap de uitkering uit hoofde van de overlijdensrisicoverzekering moet worden behandeld.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin