Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Verkoop huurwoning aan huurder tegen verhuurde waarde: een gift? (FBN 2016/11)

LinkedIn
11-04-2016 | Categorie: Literatuur

Mr. F.A.M. Schoenmaker

Zoon huurt al enige jaren een woning (en drie bergingen) van zijn vader. In 2008 draagt vader deze woning (en de bergingen) aan zoon over tegen de waarde in verhuurde staat. Naar aanleiding hiervan legt de inspecteur aan zoon een aanslag schenkingsrecht op. Volgens de inspecteur is er sprake van schenking omdat door de overdracht het huurrecht door vermenging teniet is gegaan. Nu de koopprijs lager is dan de waarde in vrij opleverbare staat is er sprake van een verarming van vader en een verrijking van zoon en is objectief bezien bij vader sprake van de bedoeling om zoon te bevoordelen. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 3 augustus 2015 het betoog van de inspecteur gevolgd (ECLI:NL:RBNHO:2015:7850). Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep dan wel sprongcassatie ingesteld. Desondanks stelt de auteur dat deze uitspraak in de praktijk niet tot leidraad moet worden genomen omdat deze afwijkt van de geldende jurisprudentie.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin