Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
08-09-2023 - Update Modellen Testamenten
30-08-2023 - Hof Amsterdam 8 augustus 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1924

Het legaat van andermans goed (KWEP 2016/2)

LinkedIn
12-04-2016 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. G.G.B. Boelens

In de fiscaal-notariële praktijk ontwikkelde testamentvormen waarin het legaat een centrale rol speelt, wordt onder andere gebruikgemaakt van de civielrechtelijke mogelijkheid om een niet in de nalatenschap aanwezig geldbedrag of niet tot de nalatenschap behorende goederen te legateren, zoals bij zogeheten ik-opa-testamenten en turbotestamenten. De mogelijkheid dat het legaat van een niet tot de nalatenschap behorend bepaald goed effect sorteert, is onlosmakelijk verbonden met de in de wet opgenomen definitie van een legaat, zijnde dat met een legaat door de erflater enkel een vorderingsrecht wordt toegekend. Sinds de per 1 januari 2010 gemoderniseerde Successiewet zijn het ik-opa-testament en met name het turbotestament fiscaal veel minder aantrekkelijk geworden door de werking van art. 10 SW. De fiscale aspecten worden in dit artikel echter buiten beschouwing gelaten. Wel zet de auteur uiteen waarom een legaat van een niet tot de nalatenschap behorend goed in beginsel civielrechtelijk geldig gemaakt kan worden, hoe een dergelijk legaat uitgevoerd dient te worden en onder welke omstandigheden een dergelijk legaat komt te vervallen. Tot slot beantwoordt de auteur de vraag of de wet met de mogelijkheid van het legaat van andermans goed bijdraagt aan allerlei onbillijke uitkomsten.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin