Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Het legaat van andermans goed (KWEP 2016/2)

LinkedIn
12-04-2016 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. G.G.B. Boelens

In de fiscaal-notariële praktijk ontwikkelde testamentvormen waarin het legaat een centrale rol speelt, wordt onder andere gebruikgemaakt van de civielrechtelijke mogelijkheid om een niet in de nalatenschap aanwezig geldbedrag of niet tot de nalatenschap behorende goederen te legateren, zoals bij zogeheten ik-opa-testamenten en turbotestamenten. De mogelijkheid dat het legaat van een niet tot de nalatenschap behorend bepaald goed effect sorteert, is onlosmakelijk verbonden met de in de wet opgenomen definitie van een legaat, zijnde dat met een legaat door de erflater enkel een vorderingsrecht wordt toegekend. Sinds de per 1 januari 2010 gemoderniseerde Successiewet zijn het ik-opa-testament en met name het turbotestament fiscaal veel minder aantrekkelijk geworden door de werking van art. 10 SW. De fiscale aspecten worden in dit artikel echter buiten beschouwing gelaten. Wel zet de auteur uiteen waarom een legaat van een niet tot de nalatenschap behorend goed in beginsel civielrechtelijk geldig gemaakt kan worden, hoe een dergelijk legaat uitgevoerd dient te worden en onder welke omstandigheden een dergelijk legaat komt te vervallen. Tot slot beantwoordt de auteur de vraag of de wet met de mogelijkheid van het legaat van andermans goed bijdraagt aan allerlei onbillijke uitkomsten.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin