Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Kleinkinderen bevoordelen via de testamentaire last en het legaat (VFP 2016/3)

LinkedIn
12-04-2016 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. G.G.B. Boelens

Het ik-opa-testament kent twee belangrijke bestaansvormen: de ‘klassieke’ variant met een aan het kind opgelegde ‘last’ om een bepaald bedrag aan het kleinkind schuldig te erkennen en de variant met het uitgestelde legaat van een bepaald bedrag aan het kleinkind, opeisbaar bij het overlijden van het kind. In dit artikel bespreekt de auteur de voor- en nadelen van het ik-opa-testament. Voorts wordt uiteengezet waarom de civielrechtelijke duiding van het ik-opa-testament van cruciaal belang is voor de belastingheffing op grond van de Successiewet (art. 10 lid 1 SW of art. 10 lid 9 SW).

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin